Профил на купувача

Конкурс за отдаване под наем:

Обява Вижте тук…

Публикувано на 07.09.2022 г.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки Вижте тук…

Правила за поддържане на профила на купувача Вижте тук…

 

Процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Решение Вижте тук…

2. Обява Вижте тук…

3. Образци за участника Вижте тук…

4. Спецификации Вижте тук…

5. Протокол Вижте тук…