Професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“

С разширено изучаване на Английски език.

Срок на обучение: 5 години.

Придобиване на III степен на професионална квалификация.

Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

Възможност за продължаване на образованието и професионална реализация в областта на рекламата, предпечата, дизайна и фотографията.

Балообразуване

Професия „Танцьор“, специалност „Български танци“

С разширено изучаване на Английски език.

Срок на обучение: 5 години.

Придобиване на III степен на професионална квалификация.

Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

Възможност за продължаване на образованието в АМТИИ – прием с преференции по специалности Българска народна хореография, Артмениджмънт и др.

Професионална реализация, участия в национални и международни конкурси.

Балообразуване

Свободни места в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Професия: „Дизайнер“, специалност: „Рекламна графика52

Професия: „Танцьор“, специалност: „Български танци26

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 година след завършено основно образование