През учебната 2024/2025 година ще бъдат сформирани 2 паралелки. Учениците ще имат възможност да избират избираеми учебни часове от следните варианти:

Вариант I:

Вариант II:

Повече информация за паралелките в V клас за учебната 2024/2025 година вижте тук

Свободни места за учебната 2024/2025 година

V а клас ( Математика и Изобразително изкуство) –  1 бр.

V б клас ( Математика и Хореография) - 3 бр.

Правила и критерии

Правила и критерии за преместване в началото на учебната 2024/2025 година на ученици в V клас вижте тук

Изтеглете заявление тук...

Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив към 18.06.2024 г.