През учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани 2 паралелки. Учениците ще имат възможност да избират избираеми учебни часове от следните варианти:

Вариант I:

Вариант II:

Повече информация за паралелките в V клас за учебната 2022/2023 година вижте тук

Свободни места за учебната 2022/2023 година

V клас – 10

Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив към 17.06.2022

Правила и критерии

Правила и критерии за преместване в началото на учебната 2022/2023 година на ученици в V клас вижте тук

Кандидатстване

или изтеглете заявление за преместване от тук