Zdravni vnoski Abiturienti.mp4

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

 Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите?

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година).

Къде?

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина. 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права. 

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:

👉 Абитуриенти – здравни осигуровки

👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

👉 Проверка на здравноосигурителния статус

НАП в социалните медии

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


В периода 08.05.2024 - 09.05.2024 г. трима педагогически специалисти ще преминат обучение за повишаване на квалификацията на тема: „Учебен план Монтесори“ - част 2. Обучителна организация - „Монтесори Общност България“. 

Място на провеждане - сградата на „Монтесори Общност България“, гр. София, ул. Болград 6, София 1421 

Начало на квалификацията 08.05.2024 г. - 10:30 часа, край - 09.05.2024 г. - 15:30 часа.

Предвидената за 14 - 15.05.2024 г. квалификация „Учебен план Монтесори“ - част 3 е отменена поради невъзможност на обучителната организация.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници, петокласници и осмокласници, 

Каним Ви да отпразнуваме заедно патронния празник на нашето училище.

Заповядайте на 11 май 2024 г. от 10:00 до 12:00 часа заедно със своето дете, за да се потопите в училищната атмосфера, в която духът на традициите се преплита с иновативния почерк на изкуството и науката.

Ще се проведат открити уроци, а в двора на училището ще има различни инициативи, които да допринесат за празничния дух.

Пълната програма можете да видите тук.


На 23.03.2024 г. в училището се проведе областен кръг на НС "Лаборатория за изкуство". Резултатите може да проверите по класове по класове:


IV клас VIIклас


V клас Х клас


VI клас

Предложенията за класирани ученици на областната комисия на НС "Лаборатория за изкуство" може да проверите ТУК! Окончателното решение за класирани на Национален кръг ще бъдат оповестени след арбитраж от националната комисия!


Резултатите на танцовите възрастови  групи от IV, VII XI-XII клас от участие в областен кръг на Националното състезание "Фолклорна плетеница" можете да видите тук.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

На 09.04.2024г. и 10.04.2024г. четиридесет и един педагогически специалисти ще преминат извънинституционална квалификация по проект на национална програма "Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците" 2023, Модул 2 "Училище без агресия за сигурна училищна среда". Обучението е с продължителност 16 академични часа (не по-малко от 8 часа в присъствена форма на обучение) за повишаване на квалификацията на тема: "Управление на конфликти и агресия в училище. Личностни конфликти: видове и техники за решаване." ЦПО към Енкин и Енкин АД, гр. Пловдив.

Място на провеждане - СУ "Св. св. Кирил и Методий" град Пловдив. Начало на квалификацията 09.04.2024 г. - 14:30 часа, край - 10.04.2024 г. - 19:00 часа.

 Публикувано на 28.03.2024 г. 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

“БЪРЗО,ЛЕСНО,ТОЧНО” 2024 г.


Уважаеми родители, класирането на участниците в математическото състезание "Бързо, лесно, точно" можете да видите тук. 

Награждаването ще се състои на 21.03.2024 г. от 17.30 ч. в сградата на СУ “Св. св. Кирил и Методий“. Очакваме Ви!


В края на миналия месец се проведе за осми пореден път конкурса за есе, стихотворение и рисунка „Жива памет за Апостола", организирано от община Вълчедръм и Първо ОУ „Васил Левски", гр. Вълчедръм. 

Ученичката Микаела Арабаджиева от IX a клас взе участие и спечели второ място 🥈 във IV възрастова група за рисунка със своята страхотна картина. Поздравление за успеха и пожелаваме още много творчески изяви!🎨Отлично представяне на ученик от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ на областния кръг на олимпиадата по английски език, която се проведе в ЕГ Пловдив.

Кристияна Лозанова, ученичка от VIII a клас - професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“, е една от шестимата ученици от област Пловдив, които са класирани на националния кръг на олимпиадата. Той ще се проведе във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ - гр. София на 23.03.2024 г.

Желаем ѝ вдъхновение и победа на националния кръг!Уважаеми родители на първокласници и приятели на СУ Св. св. Кирил и Методий” - гр. Пловдив,


Най-учтиво Ви каним на нашия празник на 29 февруари 2024 г., когато тържествено ще отбележим стотния учебен ден на първокласниците за 26-ата годишна традиция на нашето училище!

Както всяка година първокласниците със семействата си изработват заедно проекти от 100 елемента на свободна тема и с материали по избор.

Целият ден е празничен, изпълнен с песни, танци, забавни езикови и математически загадки. Началото му ще постави с тържествено откриване г-жа Таня Николова, директор на училището, точно в 09:00 часа.

Празникът продължава до 17:30 часа. Изложбата от рабоните листове ще бъде подредена в коридорното пространство, а проектите ще бъдат изложени във фоайето на първия етаж.

За нас ще бъде чест да се присъедините и да сте част от вълнуващия ни 100-тен учебен ден!Програма „Образование“ 2021 – 2027 


Стартираха дейностите по изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Програма „Образование“ 2021 – 2027.  Повече информация може да намерите ТУК

      Важно! За определяне на стипендиите за втори учебен срок!

 За учениците от гимназиален етап, имащи право да кандидатстват за стипендия, в съответствие с изискванията на ПМС № 328 от 21.12.2017 г., обн. ДВ, бр.103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците на СУ “Свети свети Кирил и Методий” Пловдив, след завършено основно образование

 Срок за подаване на документи за различните видове стипендии: до 23.02.2024 г. вкл.

Служебна бележка за доходите на родителите за период от 6 месеца - от месец август 2023 г. до месец януари 2024 г./ мин. работна заплата до декември 2023 г. - 780 лв., за януари 2024 г. - 933 лв., средно 805,50 лв. за месец/

Учениците с правото на стипендия по чл.5, ал.1, т.3, 4 и 5 от правилата, а именно:

-        по чл.5, ал.1, т. 3 - за подпомагане на ученици с трайни увреждания

-        по чл.5, ал.1, т. 4 - за ученици без родители

-        по чл.5, ал.1, т. 5 - за ученици само с един родител

 

може да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати /за отличен успех от първи срок на учебната 2023/2024 г./ и при класиране имат право да получат 50 на сто от размера й. Същите представят към документите и Приложение № 6 от правилата.

 

Учениците, кандидатстващи за стипендия за втори срок на учебната 2023/2024 г. - независимо от вида на стипендията, подават документите си лично в деловодството на училището при технически секретар с входящ номер в посочения срок, след проверка на документите от класен ръководител.

 Комплекти с непълни документи, с липсващи приложения и след посочения срок, не се допускат до класиране от Комисията за стипендиите.

 Документите за кандидатстване за вида стипендия и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците са публикувани на интернет страницата на училището: http://ecoschoolplovdiv.bg

 Вътрешни правила: https://drive.google.com/file/d/1OsnYo3BJ3NvwX7YzuJSXlTsFReNHr2R8/view

   

Председател на Комисията за стипендиите

Светла Иванова

Уважаеми

родители,


Във връзка с решение на Областния щаб на град Пловдив Ви информираме, че от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г., включително, се преустановява присъственият образователен процес. Обучението ще се провежда в електронна среда в Гугъл класрум в сформираните класни стаи по предмети. Учениците работят в класните стаи от началото на учебната година съвместно с преподавателите си  и това създава предпоставка за безпроблемното преминаване в обучение от разстояние в електронна среда. Училището има готовност при необходимост (липсата на компютър, лаптоп, мобилен телефон) да осигури устройство  за дните на електронно обучение, за което Вие, като родител, трябва да дойдете до училище да попълните протокол и да получите необходимото устройство. При възникнали въпроси, моля да се обръщате към мен като класен ръководител.


Приложено Ви изпращаме график на седмичното разписание в ОРЕС, съгласно Наредба 10, чл. 7 ал. 6 от ЗПУО, който може да изтеглите от тук...


С пожелание да сме здрави,


Таня Николова

Директор

 Публикувано на 26.01.2024 г. 

Във връзка с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема "Училище в облака: създаване на съдържание". Поради здравословни причини на обучителите, квалификацията се отменя за месец февруари.


Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

На 22.01.2024 и 25.01.2024 г. двадесет педагогически специалисти ще преминат извънинституционална квалификация с продължителност 16 академични часа (не по-малко от 8 часа в присъствена форма на обучение) за повишаване на квалификацията на тема: „Училище в облака: създаване на съдържание “. Обучителна организация - Център за творческо обучение ООД.

Място на провеждане - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Пловдив.  Начало на квалификацията 22.01.2024 г. - 14:30 часа, край - 25.01.2024 г. - 19:00 часа.

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


На 21.02.2024г., 23.02.2024 г., 28.02.2024 г. и 29.02.2024 г. двадесет педагогически специалисти ще преминат извънинституционална квалификация с продължителност 48 академични часа (не по-малко от 24 часа в присъствена форма на обучение) за повишаване на квалификацията на тема: „Системи за дигитално тестиране. Създаване на собствена тестова система“. Обучителна организация- Център за обучение “Креативност” ЕООД .

Място на провеждане - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Пловдив.  Начало на квалификацията 21.02.2024 г. - 14:30 часа, край - 29.02.2024 г. - 19:00 часа.

 Публикувано на 15.01.2024 г. 

Рейтингова система на висшите училища в Република България 

Уважаеми родители и зрелостници,

Във връзка с кариерно ориентиране и избор на висше училище от зрелостниците Ви предоставяме линк към Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), чрез който можете да се запознаете с нея, както и с възможностите, които тя предоставя на завършващите през 2024 г. https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/   

 Публикувано на 03.01.2024 г. 

Запалване светлините на Коледната елха

В СУ „Свети свети Кирил и Методий“ днес тържествено бяха запалени коледните светлини на училищната елха. Събитието е традиционно за училището и всяка година събира малки и големи ученици, които да усетят духа на предстоящите коледни празници и да се заредят с усмивки, надежда и добро настроение. За това допринесе и подготвената програма - вокална формация „Присъствие“ към училището зареди публиката с коледни песни, а най - малките танцьори на училището демонстрираха завидни умения с танца си „На мегдана“. „Със запалването на коледните светлини СУ „Свети свети Кирил и Методий“ постави началото на месеца на добротата“, сподели г-жа Таня Николова, директор на училището“. Сред събитията, които се открояват, са коледният базар - започващ на 13.12.2022 г. благотворителна инициатива на Ученическия съвет под надслов „Коледата е възможна“. Господин Иван Ангелов - Заместник - кмет на Район „Западен“ днес беше официален гост и заедно с госпожа Николова запалиха светлините на коледната елха в СУ „Свети свети Кирил и Методий“. „Коледарите“ от ансамбъл „Марица“ получиха покана да се включат в запалването на коледните светлини на празничната елха в Район „Западен“ на 07.12.2023 г. от 17:30 часа в парка на мястото на бившата Гарнизонна фурна. Кулминацията на тържествата ще е големият коледен концерт на учениците с разширено изучаване на „Хореография“, професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ и ансамбъл „Марица“, който ще се проведе в Дом на културата „Борис Христов“ на 20.12.2022 г. от 18:30 часа.

 Публикувано на 04.12.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 На 18.12.2023 и 19.12.2023 г. десет педагогически специалисти ще преминат извънинституционална квалификация с продължителност 16 академични часа (не по-малко от 8 часа в присъствена форма на обучение) за повишаване на квалификацията на тема: „STEM, роботика и програмиране с лего“. Обучителна организация - Център за творческо обучение ООД.

 Място на провеждане - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Пловдив. 

 Начало на квалификацията 18.12.2023 г. - 14:30 часа, край - 19.12.2023 г. - 18:00 часа.


 Публикувано на 29.11.2023 г. 

Информация за родителите на момичета на възраст от 10-13 години  

Уважаеми родители, във връзка с писма на Министерство на здравеопазването № РД-01-543/04.10.2023 г. и № 16-01-83/09.10.2023 г., Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка /РМШ/ ще се проведат срещи с родители на момичета на възраст 10 – 13 г. със специалисти от РЗИ , на които можете да получите повече информация по темата. Графикът, изготвен от РЗИ е следният:

 Училище - Дата и час на срещата:

ПГАСГ за район „Източен“ - 27.11.2023 г. от 17:30 часа

СУ „Св. Кирил Философ“ за район „Южен“ - 28.11.2023 г. от 17:30 часа

СУ „Любен Каравелов“ за район „Централен“ - 29.11.2023 г. от 18:00 часа

СУ „Св. Софроний Врачански“ за район „Тракия“ - 30.11.2023 г. от 17:30 часа

СУ „Христо Г. Данов“ за район „Северен“ - 04.12.2023 г. от 17:30 часа

ОУ „Елин Пелин“ за район „Западен“ - 05.12.2023 г. от 17:30 часа

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

За поредна година Средно училище Св. св. Кирил и Методий  отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците 18-26 ноември 2023 г. с различни дейности. Училищния еко комитет по програма Екоучилища изготви и сподели с техните съученици презентация, с която им припомни как и защо можем и трябва да участваме в опазването на околната среда. Учениците се включиха в уъркшоп за изработка на чанти за многократна употреба изработени от употребяван текстил. Стари тениски и дънки се превърнаха в красиви чанти, които ще заменят найлоновите торбички за пазаруване. Най- малките участваха и в шарена размяна на стари книжки, играчки и аксесоари, която бе съпроводена от много емоции и усмивки.

 Публикувано на 24.11.2023 г. 

Победа на волйболния ни отбор

На 19.11.2023 г. се проведоха Ученически игри към район Западен гр. Пловдив в направление волейбол юноши VIII-X клас.

Представителите на СУ Св. св. Кирил и Методий премериха сили с два отбора - отбора на МГ Академик Кирил Попов и на СУ Патриарх Евтимий. След два дълги и оспорвани мача, нашите възпитаници отстраниха противниците си и убедително спечелиха I-во място от турнира. С тази победа те заслужиха участието си в следващия етап.

 Изказваме благодарност на волейболния ни отбор и им желаем попътен вятър напред в ученическите игри.

 Публикувано на 20.11.2023 г. 

Национална среща на ученическите съвети и парламенти

На 10 и 11 ноември 2023г. се проведе II Национална среща на ученическите съвети и парламенти, където участие взеха Даниела Иванова, председател на ученическия съвет на училището, и Дарина Бучукова, заместник-председател на ученическия съвет на училището.

Срещата предостави възможност за диалог между представители на институции и представители на училища от цяла България. Теми на дискусии бяха доброволчеството, самоуправлението, борбата срещу насилието, дигиталното образование и външното оценяване. Конференциите преминаха с поставяне на задачи, като бяха сформирани 5 работни групи за всяка една от темите на дискусия. Учениците ни имаха възможност да се допитат и до различните граждански сектори и да получат обратна връзка от тях. Те се чувстват удовлетворени от срещата и ще споделят своето изживяване със съучениците си, давайки пример от наученото на националната среща. 

 Публикувано на 20.11.2023 г. 

Ден на толерантността

На 16.11.2023 г. отбелязахме Деня на толерантността в СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Учениците от ученическия съвет към училището се постараха за доброто настроение през целия ден. Учиниците от професия „Дизайнер“, специалност „Реклама графика“ изготвиха дизайн на стикери, които после бяха разпечатани и раздадени на всички, с призив да бъдем толерантни един към друг! 

 Публикувано на 17.11.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


В периода 29.11.2023 - 30.12.2023 г. двама педагогически специалисти ще преминат обучение с продължителност 16 академични часа (не по-малко от 8 часа в присъствена форма на обучение) за повишаване на квалификацията на тема: „Вербална и невербална комуникация и делово общуване в работата на педагогическия специалист“. по време на провеждането на образователен форум Компас за лидери в образованието“, органзииран от СРСНПБ. Обучителна организация - ПУ „Паисий Хилендарски, гр. Пловдив, Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

Място на провеждане - с. Старосел, комплекс „Старосел“

Начало на квалификацията 29.11.2023 г. - 15:00 часа, край - 30.11.2023 г. - 15.30 часа.

 Публикувано на 17.11.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


В периода 30.11.2023 - 01.12.2023 г. трима педагогически специалисти ще преминат обучение за повишаване на квалификацията на тема: „Учебен план Монтесори“ - част 1. Обучителна организация - „Монтесори Общност България“. 

Място на провеждане - сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Монтесори кабинети. 

Начало на квалификацията 30.11.2023 г. - 08:30 часа, край - 01.12.2023 г. - 16:30 часа.

 Публикувано на 17.11.2023 г. 

Работилница за деца Homo digitalis 

На 17.11.2023 г. се проведе интересна и забавна среща между представител от Национален фонд Култура и ученици от III и IV клас. 

Учениците се запознаха по интересен начин с частите на компютъра, като ги сравняваха с частите от човешкото тяло. Чрез игрите в екип те разпознаваха репродукции на световноизвестни произведения на изкуството и разбраха кои са техните автори. 

 Публикувано на 17.11.2023 г. 

Световен ден за борба с диабета 

Днес 14 ноември 2023 г. отбелязваме Световния ден за борба с диабета. В световен мащаб от заболяването страдат над 360 млн. души. В България според статистиката от диабет са диагностицирани около 500 хил. души, като се наблюдава увеличение на броя диагностицирани деца и подрастващи. Ние от СУ Свети Свети Кирил и Методий реализирахме информативна кампания, чрез която учениците се запознаха и повишиха своята информираност, относно заболяването. Това е кампания с цел превенция, информираност за факторите водещи до развитието на диабет и повишаване на толерантността и съпричастността към страдащите от диабет.

 Публикувано на 14.11.2023 г. 

Лекоатлетически крос Будители

На 11.11.2023 г. се проведе лекоатлетически крос Будители,  с участието на наши ученици, които завоюваха 2 златни медала, 1 сребърен и 1 бронзов. 

Благодарим за старанието и отличното предоставяне на всички ученици!!!  

 Публикувано на 13.11.2023 г. 

Националнo състезаниe Многознайко

През месец октомври учениците от втори, трети и четвърти клас взеха участие в първия кръг на състезанието „Аз зная английски език“, организирано от Национални състезания „Многознайко“, което се провежда в четири кръга за втора поредна година в училище. Всички се представиха достойно и бяха наградени със златни, сребърни, бронзови медали и грамоти за участие. 

 Публикувано на 09.11.2023 г. 

Инициатива по БДП
„Заедно с играта учим правилата“


През тази седмица ученици от гимназиален етап към СУ „Свети свети Кирил и Методий“  се включиха  в инициативата по БДП за споделяне на опит с ученици от начален етап под мотото  „Заедно с играта учим правилата“.  Гимназистите задаваха въпроси относно правилата за безопасно движение по пътищата, а по-малките ученици активно отговаряха на въпросите.  

 Публикувано на 27.10.2023 г. 

Европейска седмица на програмирането 2023


Ученици от шести клас се включиха в събитието „Млад програмист“, организирано в рамките на „Европейска седмица на програмирането 2023“. 

Събитието предостави възможност на учениците да демонстрират придобитите знания и умения в областта на роботиката и блоковото програмиране, чрез решаването на три проблема със средствата на дигиталните технологии.

По направление роботиката, бяха включени дейности свързани със създаването на изображение (пиксел арт), чрез цифров код, редактиране на предварително създадена електронна таблица и работа в екип, учениците успяха нарисуват изображение на папагал.

Дейностите по направление визуално програмиране включваха създаване на програмен код, с чиято помощ се изчертават подобни триъгълници, като се използва рекурсия и създаване на програма, с чиято помощ се изчертава спирала.


Код на събитието за Codeweek for all: cw23-jTT7o

 Публикувано на 19.10.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


В периода 30.10.2023 - 01.11.2023 четиридесет и двама педагогически специалисти ще преминат обучение с продължителност 16 часа за повишаване на квалификацията на тема: „Организация на образователната СТЕАМ среда.“. Обучителна организация - Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 

Място на провеждане - сградата на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 

Начало на квалификацията 30.10.2023 - 14:00 часа, край - 01.11.2023 - 12:00 часа.

 Публикувано на 16.10.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


В периода 19-23.10.2023 един педагогически специалист ще премине квалификация на тема: „Осигуряване на възпитателно–образователния процес по безопасност на движение по  пътищата - квалификация за учители от начален и прогимназиален етап на основната  образователна степен и училищната комисия по БДП /УКБДП/ с продължителност 16 часа, както и на тема: „Осигуряване на възпитателно–образователния процес по безопасност на движение по  пътищата“ - квалификация за учители от гимназиален етап на обучение и училищната  комисия по БДП /УКБДП/ с продължителност 16 часа. Квалификацията ще се проведе от ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - ООД и ще бъде онлайн. 

Начало на квалификацията 14:00 часа на 19.10.2023 г., край на 23.10.2023 в 18:00 часа.

 Публикувано на 02.10.2023 г. 

23 януари – Ден на ръкописното писмо

По повод 23 януари – Ден на ръкописното писмо, учениците от Средно училище ,,Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив, изготвиха писма, с които отбелязаха събитието. 

I б и IV а клас се представиха чрез любимите си занимания и учебни предмети, като украсиха писмата си с цветни картини. Учениците от петите класове пък зарадваха бъдещите зрелостници от XII а XII б клас с цитати от любими приказки, като им пожелаха винаги да се връщат към мъдростта на детството.

Учениците от VIII в клас преписаха незабравимата ,,Азбучна молитва“ от Константин Преславски, като така си припомниха значението на ръкописното писмо за развитието на културата.

 Публикувано на 23.01.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


В периода 30.11.2023 - 01.12.2023 трима педагогически специалисти ще преминат обучение с продължителност 16 часа за повишаване на квалификацията на тема: „Учебен план Монтесори“. Обучителна организация - Монтесори Общност България

Място на провеждане - сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Монтесори кабинети

Начало на квалификацията 30.11.2023 г.- 09:00 часа, край - 01.12.2023 г. - 16:00 часа.

 Публикувано на 20.11.2023 г. 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

На 26.02.2024 и 27.02.2024 г. двадесет педагогически специалисти ще преминат извънинституционална квалификация с продължителност 16 академични часа (не по-малко от 8 часа в присъствена форма на обучение) за повишаване на квалификацията на тема: „Училище в облака: създаване на съдържание “. Обучителна организация - Център за творческо обучение ООД.

Място на провеждане - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Пловдив.  Начало на квалификацията 26.02.2024 г. - 14:30 часа, край - 27.02.2024 г. - 19:00 часа.

 Публикувано на 25.01.2024 г. 

Коледари от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ наричаха за здраве в Община Пловдив

Навръх Игнажден наричания за здраве огласиха Община Пловдив. Коледари от 8-и и 11-и клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бяха първите гости в местната администрация. Те изпълниха коридорите й с коледни песни и танци, а техни домакини бяха зам.-кметовете Величко Родопски, Анести Тимчев и Йордан Ставрев.

Учениците от специалност Танцьори пожелаха на служителите здраве и берекет през новата 2023 г. „Бъдете здрави и вие, а скоро да ви видим в редиците на ансамбъл „Тракия“, пожелаха им заместниците на Здравко Димитров.

 Публикувано на 20.12.2022 г. 

Родители, учители и общинари рисуват зимен пейзаж с кауза

Инициативата „Коледата е възможна – да помогна на съученика до мен“ на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ бе подкрепена от кмета на район „Западен“ Димитър Колев и служители от кметството

„Може да рисувате с четка или с пръсти, за да получите по-интересен ефект“, съветва преподавателят по изобразително изкуство Марина Нанкова, но зад стативите са не учениците й от професия „Дизайнер“, а родители, служители на район „Западен“ и нейни колеги. Повече от 20 ентусиасти отделиха от времето си снощи и вместо да се приберат у дома след работа, избраха да подкрепят каузата на Ученическия съвет на СУ „Св.св. Кирил и Методий“. За поредна година коледната инициатива е в помощ на ученици от семейства в нужда. Под мотото „Коледата е възможна – да помогна на съученика до мен“ те организират благотворителен базар, арт работилница и концерт, а събраните средства ще отидат за каузата. Класните ръководители, които най-добре познават учениците от своите паралелки, вече са дали предложения кои да бъдат подпомогнати. На пътуващите от други населени места ще бъдат закупени транспортни карти, на останалите – дрехи и хранителни продукти. Предвиждат се и парични помощи.

„Благодаря Ви, че сте тук и ни подкрепяте. Щастлива съм, че успяхме да запалим искрата на добротата и благотворителността у децата и те сами предложиха да организираме тази кампания“, обърна се към присъстващите художници доброволци директорът на училището Таня Николова.

Водени от художника Марина Нанкова, те взеха четките, за да нарисуват своя зимен пейзаж – така, както умеят и усещат темата. Всеки получи картон, темперни и акварелни бои, пастели. Сред участниците бе и кметът на район „Западен“ Димитър Колев, който стриктно спазваше указанията и положи водно петно, за да получи експлозия от цветове, както препоръча преподавателят.

Майката на Цветелина от II б решила да се включи в арт работилницата, тъй като по професия е маникюрист и всеки ден рисува, макар и върху нокти. Майките на Павел и Ванеса от 3 б признават, че не са изявени майстори на четката, но затова пък разчитат на въображението си, за да създадат своите пейзажи в подкрепа на каузата. Зад статива бе и майката на петокласника Мони, която следваше указанията на художника и преподавател Марин Вулджев.

 Публикувано на 15.12.2022 г. 

Благотворителен базар организира СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив

Съвместна инициатива, насочена към създаване на творения за коледния благотворителен базар, се организира в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив. Учители, служители на кметството от район „Западен“ и повече от 20 родители ще обединят усилията си и утре, 14.12.2022 г., от 17:30 ч. ще се включат в арт работилница, за да творят и разнообразят изделията, предлагани на базара.

Тази година коледният базар е под надслов „Коледата е възможна – да помогна на съученика до мен“ и е иницииран от Ученическия съвет. Всички средства от базара ще бъдат разпределени за учениците, които имат нужда от подкрепа. 

 Публикувано на 13.12.2022 г. 

Как Монтесори методът променя класната стая

Спокойствие на учебния процес, любознателност и изследователска дейност, свобода, но и поставяне на граници. С тези принципи се запознава всеки Монтесори педагог, влизайки в Монтесори класна стая или детска ясла и градина, заложени в метода още преди 100 години от Мария Монтесори.

Монтесори дава свободата на детето да опознае света със свое собствено темпо. Акцентира се върху неговите интереси и таланти. Работата по метода формира множество умения във всички възрасти, а разбирането за образование, концентрирано върху грижата за човека, променя всички предишни идеи. Тъй като вече не се базира на учебната програма или на учебното разписание, образованието трябва да се съобрази с фактите от човешкия живот, споделя самата д-р Мария Монтесори за педагогическите си принципи, които вижда, че водят до огромен прогрес в обучението на деца.

В България методът се въвежда едва преди 15 години, когато ентусиасти създават първата Монтесори детска градина в България – Casa dei Bambini. А първата Монтесори паралелка е в общинското училище – ОУ „Отец Паисий“ в село Железница. Последват ги нови и нови частни и общински детски градини и училища.

В момента по неофициални данни те са над 30. Сертифицираните педагози по метода във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до момента са над 250.

„България е една от малкото страни в света, които предлагат магистърска програма за квалификация на Монтесори специалисти.

Всяка година броят на записалите се расте. Това са не само педагози, но и хора от различни области на икономиката – юристи, инженери, икономисти, математици, психолози, логопеди, филолози и много други“, споделя за „Аз-буки“ Десислава Стоевa – лектор в Монтесори следдипломни квалификации във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Пловдив е първото общинско средно училище, въвело изцяло метода Монтесори в начален етап още през 2018 г.

„В началото въведохме смесен блок на целодневната организация на учебния ден. Така учениците имаха възможността освен до дидактичните Монтесори материали и подготвената среда да се докоснат и до тричасовия урок, който е един от основните Монтесори принципи. Чрез редуването на общообразователни предмети и часове по самоподготовка на учениците се предоставя нужното време, за да могат подрастващите със собствено темпо да покоряват всеки малък връх в своето развитие. Това, от своя страна, е предпоставка за активна работна атмосфера по време на тричасовия урок“, споделя пред „Аз-буки“ директорът на училището Таня Николова.

Обучението в Монтесори училище се различава от това в Монтесори детска градина. Но и при двете подкрепящата среда е ключов елемент от обучението. „Няма часове и междучасия, а работен цикъл, в който концентрацията на децата не се прекъсва от биенето на звънеца. Те са свободни да избират дейност или дидактичен материал по определен предмет и учебник, да работят сами, с приятел или с учител, колкото време имат нужда и където пожелаят. Така децата се самоусъвършенстват и самоизграждат със собствено темпо и разбиране като компетентни и хармонични личности. Но не си представяйте, че това не дава резултати, напротив – средният резултат от външните оценявания на четвъртокласниците от Монтесори паралелката в Железница е над средния за страната“, допълва лекторът Десислава Стоевa.

Денят в Монтесори класната стая започва и завършва с кръг. В него се задават задачите, отговорностите, дискутират се дневните или седмичните проекти. След това учениците заемат работните си места. Те могат да са самостоятелни или групови в зависимост от поставените задачи. Мотивацията при тях е продиктувана от характеристиките на средата и основните стълбове на метода Монтесори – независимост, свобода и концентрация. Монтесори педагогика у нас може да се види приложена както в яслена възраст, така и в предучилищен и в начален етап.

„Разбира се, най-добре за децата е, ако са посещавали Монтесори ясла/детска градина и след това се обучават в Монтесори училище“, споделя преподавателят.

Независимостта и свободата са в центъра на учебния план на Монтесори за всички възрасти. Зад тази свобода обаче стоят граници, а свободното взаимодействие в тези граници кара децата и подрастващите да развиват самодисциплина. Дори интериорът на класните стаи по метода съдейства на това взаимодействие.

„При Монтесори педагогиката в начален етап промяната на учебната среда е пълна – като започнем от обособени различни зони, интегрирано коридорно пространство и открито опитно поле. Класните стаи са с изместен фокус – не учебната дъска, а килимът е централното място. На него в сутрешния кръг се представят отговорностите, задачите и проектите за деня и седмицата. Родителите имат активна страна в процеса на учене – с тях е сключено споразумение за сътрудничество и за прилагане на метода вкъщи. По този начин се гарантира приемственост между обучение и възпитание вкъщи и в училище“, допълва директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Редовно се провеждат и други съвместни инициативи с участието на родителите. Освен че помагат на своите деца в опитното поле, те представят от първа ръка различни професии и хобита. Включват се практически в различни кулинарни или творчески работилници. Родителите са неизменни гости на откритите уроци, които да представят работата на учениците.

Всички педагогически специалисти, прилагащи Монтесори подхода в пловдивското СУ „Св.св. Кирил и Методий“, са преминали квалификационни курсове към висше училище в България. Водейки се от един от основните принципи на Монтесори, а именно зачитане на детето като личност, и с цел проследяване динамиката на неговото развитие във всяка фаза, педагогическите специалисти са обучени не само за прилагане на метода на Монтесори в училище, а и за въвеждането му във възраст 3 – 6 години.

Първото, което обикновено прави впечатление на страничен посетител в Монтесори училище или детска градина, са спокойствието, с което работят деца и учители, концентрацията, редът и самоконтролът им, които личат във всичко, което правят. Много студенти по Монтесори педагогика споделят, че преминавайки от стандартна в Монтесори класна стая, никога не са били по-спокойни в работата си и не са изпитвали толкова голямо удовлетворение, включително и от резултата, който виждат в цялостното развитие на децата, допълва Десислава Стоева.

Методът Монтесори се променя и с възрастта. За деца между 6 и 9 години той се базира на техника за ползване на въображението на учениците като врата, която детето отваря, за да поеме по път, водещ до голям обем знания за Вселената. А във възрастта между 9 и 12 години идва място за „изследването“. В тези години децата са способни да изследват много повече, отколкото в което и да е друго време от живота.

„Когато детето премине 12-годишна възраст, фокусът отново се стеснява към егото, като започват да настъпват и емоционални промени – казва още Таня Николова. – За ученика е важно да изследва. Изследователските умения могат да се сравнят с контрола на грешката. Способността на детето да потърси и да открие необходимата информация, го кара най-силно да се чувства самостоятелно и да има висока оценка за себе си.“

Монтесори учителят има задължения по метода. Той е отговорен да поддържа и обновява средата съобразно нуждите, интересите на децата, както и да създава дидактични материали, с които да се покрива държавният образователен стандарт по учебни предмети.

„Така средата става основен учител, а педагогът е свободен да прави наблюдения за развитието и напредъка на децата. Учителят има време да подкрепя всички ученици, които е възможно да изпитват затруднения или да имат нужда от материали, за да напредват според собственото си темпо“, допълва педагогът.

Монтесори материалите не са в помощ на учителя – сами по себе си, те са учителите. Много от тях са толкова добри за обясняване на абстрактни понятия по конкретен начин, че възрастните също преживяват хубавото усещане за чудо, когато ги използват. И когато на децата се покаже правилният подход, по който да използват дадени материали, те ще експериментират да ги използват по различен начин. Точно това трябва да се насърчава. За по-големите ученици учителите могат да предлагат интересни задачи, с които да насърчават подобно експериментиране.

„И така открихме, че образованието не е нещо, което прави учителят. Това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви поредица от мотивиращи детето дейности, свързани с културата, в специална среда, създадена за децата“, споделя самата д-р Монтесори.

 Публикувано на 08.12.2022 г. 

Монтесори и технологии – възможно ли е това


Третокласници от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ правиха лица от спагети, тенис топки, капачки, кестени и прежда, които заснеха и качиха в своя Гугъл диск. С интерактивни игри упражниха думите по английски

Как системата на Монтесори може да се съчетае с технологиите, без да се нарушават принципите на обучение на метода и без да се манипулира поведението на децата. Своя поглед относно актуализиране на Монтесори педагогиката чрез цифрови инструменти, насърчаващи ученето чрез игра, творческо мислене и дейности, свързани с практическия живот, демонстрира днес педагогическият екип на СУ „Св. св. Кирил и Методий“. Вече пет години училището, което стана и Гугъл референтно, развива Монтесори класна стая – помогни ми да се справя сам.

Учениците от III а клас представиха комбиниран урок, в който демонстрираха познанията си по програмиране, съчетавайки ги с английски език. Децата предварително бяха изготвили с подръчни материали лица, изразяващи различни емоции, използвайки спагети, тенис топки, капачки, кестени и прежда, даже кори от банан и портокал. Получили като задание да ги заснемат и качат в своя Гугъл диск. Третокласниците следваха указанията на преподавателя по информационни технологии Иван Петков и кодираха в Scratch така, че лицата, публикувани в споделената папка в облака, да сменят своите физиономии.

Всички се справиха отлично с кодирането, но и със следващите задачи – различни по вид интерактивни игри, с които представиха знанията си за частите на лицето на английски език, водени от класната си Радосвета Николова.

Гости на интерактивния урок бяха експерти от РУО и Община Пловдив, директори и учители от училища с Монтесори обучение, които се запознаха с пътя от внедряването на облачните технологии в училищната администрация и в учебния процес, до получаване на статута за признаване от световния гигант. Интердисциплинарното занятие наблюдаваха онлайн и педагози от СУ „Иван Вазов“ във Вършец, които са партньори на СУ “Св.св. Кирил и Методий” по проект “Монтесори креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища (МОНТЕХ)“. Той се реализира по програма „Еразъм+“.

 Публикувано на 08.12.2022  г. 

Коледен дух в район Западен

Като част от екипа на Дядо Коледа днес му помогнахме, като запалихме световните на коледната елха и заразихме публиката с коледния си дух в район Западен!

 Публикувано на 05.12.2022 г. 

Ученици събраха рекордните 13 тона хартия за рециклиране
В кампанията на „Булекопак“ АД и Община Пловдив

Рекордното количество от 13 тона хартия за рециклиране събраха за седмица ученици от Пловдив при поредната кампания на „Булекопак“ АД и Община Пловдив. В нея се включиха 15 училища от четирите района на града – Северен",Южен, Източен и Западен.  

Идеята на кампанията беше не какво количество хартия ще се събере, а да насочим вниманието на децата към отговорно отношение към отпадъците. Резултатите от кампанията показват, че не е важно колко голямо е училището, а мотивацията, каза по време на церемонията по награждаването регионалният мениджър на Булекопак АД Виктория Гецова. Тя обясни, че изключително оспорвана се оказала тази година битката за първите пет места в надпреварата.

Победителят в предаденото количество хартия е ОУ Райна Княгиня със събрани и предадени 2242 кг. хартия. Те получиха вчера грамота и ваучер на стойност 700 лева за закупуването на мебели. Второто място е за възпитаниците на Обединено училище Пенчо Славейков, които събраха 2181 кг. и получиха грамота и ваучер за 500 лв. При  награждаването вчера стана ясно, че кампанията не само е мотивирала децата от Столипиново да съберат и донесат хартия за рециклиране в училище, но и да почистят и другите отпадъци в двора. Трети в надпреварата са децата от СУ Никола Вапцаров, където родители и ученици предадоха 1800 кг. хартия.

Поощрителни награди заслужиха учениците от Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ и възпитаниците на НУ Христо Ботев, които получиха ваучери по 100 лв. С усърдие и много желание те събраха съответно 1600 кг. и 1150 кг. хартия.

С грамоти бяха отличени ОУ Димитър Димов, Френската гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, СУ Пейо Яворов, ОУ Панайот Волов, СУ Св. св. Кирил и Методий, Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“,  ОУ Стоян Михайловски, ОУ Тодор Каблешков, както и НУ Петко Славейков.  

 Публикувано на 01.12.2022 г. 

Състезание по правопис

За поредна година в Средно училище Св. св. Кирил и Методий се проведе състезание по правопис  Аз пиша правилно от V до XII клас. 

В специална интерактивна платформа учениците от прогимназиален и гимназиален етап отговориха на 20 въпроса, като се справиха добре с думи, чийто правопис е по-скоро изключение от книжовната норма, и много се забавляваха.

За класираните ученици на първо, второ и трето място от всеки клас ще бъдат връчени специални грамоти. Използваните иновативни методи на преподаване в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ предизвикват интереса на учениците и желание за усвояване на нови знания.

 Публикувано на 30.11.2022 г. 

Месец на добротата в СУ “Св. св. Кирил и Методий“

Тържествено запалиха светлините на коледната елха

Началото на месец на добротата бе поставен днес в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, където  тържествено бяха запалени коледните светлини на училищната елха. И тази година училището спазва традицията декември да бъде обявен за месец на добрите думи и постъпки.

На 12 декември Ученическият съвет дава старт на благотворителната инициатива под мотото „Коледата е възможна – да помогна на съученика до мен“. Целта е да бъдат подкрепени деца от семейства със социални затруднения. Деца от всички класове усърдно подготвят сувенири, картички, празнични украшения за коледния базар. Учители и родители ще творят рамо до рамо, за да създават красиви изделия за щандовете.

Рождественският концерт на учениците от начален и от прогимназиален етап ще се проведе на 20 декември с любезното домакинство кмета на район „Западен“ Димитър Колев. Той днес бе гост и участва в ритуала по запалване на светлините на елхата, който събра в голямото междучасие малки и големи ученици, за да се заредят с усмивки, надежда и добро настроение. За това допринесоха и коледните песни на вокална формация „Присъствие“, а гимназистите от ансамбъл „Марица“ поздравиха гостите с Криво хоро.

Директорът Таня Николова отправи покана към районния кмет за големия коледен концерт на учениците от професия „Танцьор“, специалност „Български танци“, и ансамбъл „Марица“, който ще се проведе в зала „С.И.Л.А.“ на 22 декември от 18:00 часа.

 Публикувано на 30.11.2022 г. 

Европейска седмица за намяляване на отпадъците

В духа на  програмата „Екоучилища“ и  изготвения план за действие на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, отбелязахме Европейската седмица за намаляване на отпадъците  (19-27 ноември 2022 г.) с  изложба на изделия от рециклирани материали и текстил. Учениците от група за занимания по интереси „Млад програмист”“ направиха и програмираха лего-роботи за разделно събиране на отпадъци.

 Публикувано на 27.11.2022 г. 

„Аз обичам България“: Сборни отбори от деца и родители разгадават паметници и събития

Състезанието по подобие на популярната тв игра изправи едни срещу други 6 а и 6 б клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Шестокласници и техните родители имаха 30 секунди време, за да разгадаят по снимки исторически и природни забележителности и да ги изпишат на бялата дъска. Пяха български песни, които чуват в слушалките, и опитваха да съставят максимален брой думи по зададени четири букви.

Това бяха част от препятствията пред отборите на 6 а и 6 б клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се изправиха едни срещу други в състезанието ,,Аз обичам България”. Ученици и техните родители от двата тима „Арда“ и „Бистрица“ премериха сили, показвайки знания за родината. Регламентът наподобяваше популярната тв игра, а в ролята на водещ влезе преподавателят по физическо Стефани Главинова, която по нищо не отстъпваше на познатите лица от малкия екран.

Всеки от петте кръга проверява знания по история, известни личности, забележителности, словотворци и музика, обясниха авторите на сценария Диляна Шехова – учител по български език, и Боян Алексиев – хореограф.

За 6 а се състезаваха Илияна, Георги, Радо и Стефан, както и родителите на Илияна и Владимир. А за 6 б аплодисменти събираха Илиян, Кристиян, Александър, Момчил, както и майките на Момчил и Илиян.

В първи кръг отборите получиха по 5 карти с изписано важно събитие от българската история, които трябваше да подредят по хронология. За втория пред всеки тим бе поставена бяла дъска, а от състезателите се изискваше да напишат какви исторически обекти и паметници виждат на показаните им снимки. По даден знак от водещия едновременно двата отбора обърнаха дъските с надпис към публиката и журито. Всички безпогрешно бяха познали Шипка, Съединението, Царевец.

Не само знания, но и бързина бе нужна на отборите в третия кръг, при който всеки получи по една топка.

„Ще видите последователно 5 снимки на известни личности. Когато разпознаете кой е това, един от вас трябва да отиде до коша и да вкара топката в него. Едва след като посоча отбора, успял пръв да изпълни тази задача, имате право да отговорите кого виждате на снимката“, поясни регламента водещата и даде старт на надпреварата, при която бяха показани портрети на Джон Атанасов, Райна Кабаиванска, Григор Димитров.

Езикови умения и съобразителност проявиха деца и родители в четвърти кръг. Отбор „Арда“ трябваше да съставя думи с буквите: р, я, о, к, а на „Бистрица“ бяха дадени п, л, а, и. Сложността дойде оттам, че състезателите бяха със завързани очи и единствено с опипване можеха да познаят кои са буквите и, държейки ги в ръце, да образуват думи.

Хитът на Силвия Кацарова „Големият кораб минава“ и „Две следи“ на „Щурците“ провериха певческите умения на участниците, от които се искаше, след като ги чуят, да ги запеят и  съотборниците им да познаят коя е песента.

Въпреки превъзходството на 6 б, които се оказаха победители, и двата отбора получиха по една торта и благодарност за положените усилия и старание. А директорът Таня Николова обеща да надгради и разшири състезанието за 24 май.

 Публикувано на 24.11.2022 г. 

Ден на християнското семейство 

Семейството е сила, семейството е обич! 

Семейството е топла прегръдка в студените и трудни дни! Семейството е основата - от него идваме, сетне животът ни изпраща по други пътеки и с много труд и усилия, ние създаваме и свое, като го пазим и съхраняваме!

Денят на християнското семейство-21 ноември, учениците от начален етап отбелязаха празника - с изработка на картички и рисунки на своите семейства, с рецитал и с  пиесата „Въведение Богородично“ на учениците от III б клас, а учениците от III a клас „Монтесори класна стая“ направиха вкусни семейни пити с помощта на своите майки и учителки.

 Публикувано на 23.11.2022 г. 

Кампания на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

За поредна година учениците от I-IV клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно се включиха в кампанията на Държавна   агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за отбелязване на 20 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите при ПТП. Тази година фокусът на кампанията е поставен върху „Справедливостта“.

„Сериозното, справедливо и последователно прилагане на закона е това, което заслужават жертвите на пътнотранспортни произшествия“.

Учениците изготвиха  рисунки, макети и послания, чрез които напомнят на всички участници в движението, че живота на пътя е с предимство и призовават да бъдем най-вече отговорни в действията си на пътя.

 Публикувано на 21.11.2022 г. 

Общинско първенство по баскетбол

На 12.11.2022 година се проведе общинско първенство по баскетбол за ученици V-VII клас (момчета).

Отборът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ със състезатели:

1. Дарин Дончев - капитан на отбора.

2. Деян Зафиров 

3. Мариян Умурски

4. Михаил Илиев

5. Александър Стоилов

6. Мартин Карамански 

7. Николай Тодоров

8. Никола Митев 

9. Радослав Божев

беше в една група с отборите на  ОУ „Райна Княгиня“ и СУ „Симон Боливар“. 

Баскетболистите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ заеха първо място в група след категорични победи в нея.

На финала момчетата отстъпиха на отбора на ОУ „Алеко Константинов“.

Най-добър реализатор на турнира стана капитанът на отбора Дарин Дончев.

 Публикувано на 12.11.2022 г. 

Програма „Екоучилища“  

В началото на учебната година Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ се присъедини към мрежата от български училища, включени в програма Екоучилища с подкрепата на Девин ЕАД, Българско движение Син флаг, МОН и МОСВ. 

Щастливи сме да споделим с Вас успешното реализиране на първата стъпка по програмата - учредяването на Екокомитет съвместно с ученици, учители, представители на училищната и местната общност. 

Учениците се присъединиха към Глобалните дни за действие 2022 г. и отправиха своите послания за климатичните промени и опазването на околната среда.

 Публикувано на 11.11.2022 г. 

Лекоатлетически крос „Будители“ 

На 05.11.2022г. се проведе лекоатлетически крос "Будители" с участието на наши ученици. Благодарим им за отличното представяне и призовите места, които завоюваха!

Рая Бонева - XIб клас - 2-ро място

Никита Кируша - Vб клас - 2-ро място 

Валентина Пешкина VIIIб клас - 3-то място

Мартин Карамански - VIa клас - 4-то място

Емилиян Иванов - VIIIб клас - 5-то място 

Никола Митев - VIa - клас 5-то място

Елена Сливова -  VIIIб клас - 5-то място

Ани Дончева - IXб клас - 6-то място 

Любомир Канелов - VIIIв клас - 7-мо място 

Анджелина Диева - IXв клас - 7-мо място 

Михаил Илиев - Vа клас - 7-мо място 

Валентин Новков - Vб клас - 8-мо място

 Публикувано на 10.11.2022 г. 

Европейски ден на здравословното хранене 

Учениците от Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха Европейския ден на здравословното хранене - 8 ноември,  като закусиха с домашно приготвена здравословна храна, плодове и зеленчуци. 

Участниците в групата за занимания по интереси „Еколог“ направиха проучване за количеството захар, което се съдържа в любимите им напитки. Резултатите от проучването са изложени на видно място в училището.

 Публикувано на 08.11.2022 г. 

Колажи от дизайнери за Първи ноември

Честит празник! Първи ноември - Денят на народните будителите, в който почитаме делото на хората, които са духовни водачи на нашия народ. Може да видите някои от колажите, които ученици от VIII и XII клас направиха по време на часовете за да отбележат празника.

 Публикувано на 01.11.2022 г. 

Участие ма мажоретния ни състав в маратон Пловдив - ноември 2022г.

Мажоретките на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ днес бяха част от превърналия се в традиция Маратон Пловдив. В продължение на повече от два часа момичетата танцуваха и окуражаваха състезателите, които преминавайки покрай тях им ръкопляскаха.

 Публикувано на 30.10.2022 г. 

Откриване на спортна площадка 

По повод откриването на новата спортна площадка в двора на училището  тази седмица се проведе състезание по баскетбол - Streetball 3x3. Целта на състезанието е формиране на траен интерес и желание за занимаване със спорт през свободното време. Победители от състезанието са:

Дарин Дончев - 7в клас - Стрелба от тройката

Мариян Умурски - 7а клас - Стрелба от фала

Андрей Белев, Николай Николов, Димитър Николов и Мартин Самунов - победители в турнира 3х3. Плакатите за баскетболния турнир „Стрийтбол 3х3“, бяха избрани чрез конкурс, проведен сред учениците от XI а клас - професия Дизайнер, специалност Рекламна графика.

 Публикувано на 29.10.2022 г. 

Ден на народните будители 

Днес тържествено отбелязахме Деня на народните будители. Учениците от първи и четвърти клас поздравиха всички с танц, учениците от трети клас изнесоха рецитал, а учениците от професия Танцьор, специалнност Български танци изиграха атрактивното Гергьовско хоро. После традиционно поканиха ученици, учители и гости на празника на право хоро.

 Публикувано на 28.10.2022 г. 

Ден на народните будители 

През тази седмица най-малките танцьори на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив представят програма по повод Деня на народните будители пред децата от детските градини. С магията на танца и чрез слово учениците разказват на бъдещите първолаци за най-известните будители, оставили вечни следи след себе си в историята на България.

Благодарим за гостоприемството на ДГ 8-ми март, ДГ Светла, ДГ Рая и ДГ Росица.

 Публикувано на 26.10.2022 г. 

Лекоатлетически крос „Златна Тракия“

Изключително успешно премина лекоатлетическият крос „Златна Тракия“ за учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив, който се проведе на 15.10.2022г. С участието си в него учениците завоюваха 1 златен и 2 сребърни медала. 

Рая Бонева - XIб клас - 1-во място

Емилиян Иванов - VIIIб клас - 2-ро място 

Никита Кируша - Vб клас - 2-ро място 

Надежда Манова - VIIIа клас - 4-то място 

Любомир Канелов - VIIIв клас - 6-то място 

Анджелина Диева - IXв клас - 7-мо място 

Михаил Илиев - Vа клас - 7-мо място 

Ани Дончева - IXб клас - 8-мо място 

Валентин Новков - Vб клас - 8-мо място 

Симеон Михайлов -  Va клас - 9-то място 

Благодарим за блестящото представяне и призовите места на нашите ученици! Пожелаваме им да ни радват още с техните успехи!

 Публикувано на 17.10.2022 г. 

Европейски ден на спорта октомври 2022г. 

Днес, 30.09.2022 г., в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се отбелязва Европейският ден на спорта в училище /ЕДСУ/, като двигателните дейности бяха под надслов „Спорт #БезОтпадъци.

Учениците от начален етап доказаха, че учат в едно истинско еко училище - минавайки през различни лекоатлетически елементи, трябваше да събират разделно различни типове отпадъци. Всички класове обединиха усилията си и проявиха спортен хъс, за да покажат колко много знаят за опазването на природата, а същевременно демонстрираха високите си спортни умения. 

 Публикувано на 30.09.2022 г. 

Нарекоха училищна зала на легендарен пловдивски басист

Училищната зала по хореография в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от днес вече носи името на легендарния пловдивски басист Светлозар Нецов – Заро. Една от рок емблемите на Пловдив и създател на група Four Hills, ни напусна през декември миналата година. Семейството му решава да дари осветителната и озвучителна техника на музиканта на училище, в което се изучават изкуства. Така залата по хореография в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ вече е снабдена с професионални тонколони, микрофони, мишпулт, бас каса, монтирани са и прожектори, предоставени от наследниците.

Освен тях на днешното откриване на преименуваната зала присъства друга легенда на пловдивската бохема – Ванко Филибето, свирил заедно със Заро. Той припомни думите на покойния си приятел, че Пловдив е град с енергия, каквато никъде няма, затова „тук се свири по друг начин“. Благодарение на Стефан Костов-Тето, Заро се качва на голямата сцена и свири редом до емблематични за времето музиканти като Личо Стоунса, Господин Господинов-Чоко, Иван Енев-Ванкиша, Чавдар Георгиев-Чарли. В края на 70-те години, по предложение на Маргарита Хранова, Заро започва работа с нейната група „Формула“, с която участва на „Златният Орфей“. Впоследствие получава покана от импресарио от Финландия и свири зад граница. След дълги години в Норвегия се завръща в България, открива клуб в Пловдив и до последния си дъх живее с музиката.

Директорът на училището Таня Николова благодари на семейството за дарението и изрази надежда, че духът и талантът на Заро ще бъдат вдъхновение за младите хора, избрали пътя на изкуството. На емоционалния празник присъства и началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова.

 Публикувано на 29.09.2022 г. 

Лекоатлетически крос 

Успешно премина първият лекоатлетически крос за новата учебна година за учениците от СУ Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив. Той се проведе на 22.09.2022г. под името - Национален крос "Независимост". Учениците ни завоюваха 3 бронзови медала:

Емилиян Иванов - VIIIб клас - 3-то място

Йоанна Караманска- IXб клас - 3-то място

Рая Бонева - XIб клас - 3-то място

Ани Дончева - IXб клас - 4-то място

Анджелина Диева - IXв клас - 5-то мяст

Благодарим за страхотното представяне и призовите места на нашите ученици!

Виж още...

 Публикувано на 23.09.2022 г. 

Да изчистим България заедно

Ученици и учители от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ подкрепиха НК  Да изчистим България заедно. Организираната акция се проведе  около района на училището и община на район -  Запад. Екоучилище на щастието подаде ръка и стана част от добрия пример за чиста околна среда, за това как да виждаме, разбираме и се грижим за красотата на природата без да замърсяваме! 

Виж още...

 Публикувано на 18.09.2022 г. 

Откриване на учебната 2022/2023 година

С тържествена церемония СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив откри новата учебна 2022/2023 година. Учениците не скриха своите емоции, като най-развълнувани по традиция бяха първокласниците, петокласниците и учениците в VIII клас.

Пожелания към всички отправи директорът -жа Таня Николова, която представи посланията по случай 50-годишнината на училището, отпразнувана през месец май:

„Повярвай в себе си!

Мечтай, дерзай, разпери крила!

Учи се на доброта!

Помогни да променим света!

Всичко зависи от теб!

Ако гледаме в една посока,

ако си подаваме ръка,

ако държим главата си високо,

то можем да спасим света!“

Най-малките ученици, които пристъпиха с вълнение за пръв път училищния праг, получиха ключа на знанието от своите батковци и каки, както и съвети от тях да учат мотивирано, за да преследват мечтите си и да успеят.

Изненада за всички беше специалният поздрав от учителския хор на училището – преподавателите поздравиха с микс от български песни ученици, родители и гости на тържеството, като потвърждение на мотото на училището, че изкуството ни обединява и заедно можем повече.

На тържеството г-жа Николова получи плакет за официалното признание на училището от Google. Световният гигант през 2021 г. включи СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив в списъка си на Референтните училища като потвърждение, че училището отговаря на високите стандарти за смислена употреба на дигитални продукти в образователния процес.

Желаем на всички здрава и успешна нова учебна година! На добър час! Виж още...

 Публикувано на 15.09.2022 г.