НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV клас

Задължителните изпити от националното външно оценяване за IV клас за учебната 2023/2024 г. са:

График на дейностите за НВО – IV клас за учебната 2023/2024 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII клас

Задължителните изпити от националното външно оценяване за VII клас за учебната 2023/2024 г. са:

График на дейностите за НВО – VII клас за учебната 2023/2024 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...

Важно е да се знае ...

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ X клас

Задължителните изпити от националното външно оценяване за Х клас за учебната 2023/2024 г. са:

за ниво В1 и В1.1, начало 09:00 часа

за ниво А2, начало 09:30 часа

за ниво А1, начало 10:00 часа

График на дейностите за НВО – IV клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика БЕЛ вижте тук...

Инструктаж на ученика ЧЕ вижте тук...

Инструктаж на ученика ИТ вижте тук...

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ!

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV клас

Задължителните изпити от националното външно оценяване за IV клас за учебната 2022/2023 г. са:

График на дейностите за НВО – IV клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...


НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII клас

Изпити от националното външно оценяване за VII клас за учебната 2022/2023 г. са:

График на дейностите за НВО – VII клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ X клас

Изпити от националното външно оценяване за Х клас за учебната 2022/2023 г.са:

График на дейностите за НВО – Х клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...