НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV клас

Задължителните изпити от националното външно оценяване за IV клас за учебната 2022/2023 г. са:

График на дейностите за НВО – IV клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...


НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII клас

Изпити от националното външно оценяване за VII клас за учебната 2022/2023 г. са:

График на дейностите за НВО – VII клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ X клас

Изпити от националното външно оценяване за Х клас за учебната 2022/2023 г.са:

График на дейностите за НВО – Х клас за учебната 2022/2023 година вижте тук...

Инструктаж на ученика вижте тук...