Информация и мерки във връзка с COVID-19


Информация относно възможностите за преминаване в ОРЕС вижте тук…

Заявление и декларация за преминаване в ОРЕС свали от тук…

Политика на училището за действие в условията на COVID-19 вижте тук…

Инструктаж на учениците за образователния процес в присъствена форма на обучение по време на епидемиологична обстановка (Covid-19) вижте тук

Инструктаж за родители на ученици за образователния процес в присъствена форма на обучение по време на епидемиологична обстановка (Covid-19) вижте тук…

Седмични бюлетини във връзка с Covid-19:


Уважаеми родители,

Измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към дата 22.01.21 г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик и един служител от непедагогическия персонал с положителна проба за COVID-19. Ученикът не е бил на училище в последните 10 дни и не се налага карантиниране на клас. Служителят от непедагогическия персонал е нямал незащитен контакт със служители в училището.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за действие в условията на COVID-19. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица.


Таня Николова

Директор

Към дата 20.01.2021 г. са налице данни за ученик от IV б клас с положителен тест за Covid-19. Ученикът не е посещавал учебни занятия през последните 8 дни и не се налага карантиниране на класа.

Предприети мерки към дата 20.01.2021 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

15.01.2021 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Имаме трима карантинирани ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от V а, VI б и VII б клас. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Бил е последно на работа на 06.01.2021 г. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Срокът на карантина на III б клас изтича днес, 15.01.2021 г., а от понеделник учениците от тази паралелка ще са в присъствена форма на обучение и учебният процес ще протича в училище.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,


Таня Николова

Директор

Към 08.01.2021 година са налице данни за установен положителен случай на Ковид-19 при един член на педагогическия персонал. Информирано е РЗИ – Пловдив. Учителят не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Налага се карантиниране на една паралелка от училище до 16.01.2021 година.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 08.01.2021 г.: 

Убедени сме, че заедно, с грижа, подкрепа и разбиране към учениците, ще се справим с тази трудна ситуация.

Ще Ви информираме при развитие на ситуацията.


Таня Николова

Директор

Към дата 16.11.2020 г. са налице данни за ученик от XI а клас и ученик от VII б клас, контактни на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми.

Предприети мерки към дата 16.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

Към 11.11.2020 година са налице данни за установен положителен случай на Ковид-19 при един член на педагогическия персонал. РЗИ – Пловдив е информирана. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 11.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

06.11.2020 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме седем ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от I а, IV б, V а, V б, V в и VII б клас.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,


Таня Николова

Директор

Към дата 04.11.2020 г. са налице данни от родител за ученик от V а клас и ученик от V б клас, контактни на роднини с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 04.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

Към дата 03.11.2020 г. са налице данни от родители за ученици от I а клас, III б клас,  IV б клас, V б клас и V в клас, контактни на роднини с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 03.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

23.10.20 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме трима ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Средната обща заболеваемост за седмицата е 8,85%.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,


Таня Николова

Директор

Към дата 21.10.2020 г. са налице данни за ученик от V в клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми и днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 21.10.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

Към дата 19.10.2020 г. са налице данни за ученик от VII a клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 19.10.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.


Таня Николова

Директор

16.10.20 г.

Уважаеми родители,

Благодарим за помощта Ви и през тази седмица – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Няма и нови контактни на хора с положителен тест за COVID-19.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,


Таня Николова

Директор

09.10.2020 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,


Таня Николова

Директор

Уважаеми родители, 

На 08.10.2020 г. в 17:20 ч. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, постъпи информация за  родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Родителят е на ученик от IX б клас.

Към настоящия момент смятаме, че няма основание за паника. Ученикът не е болен, но по разписание на РЗИ е карантиниран като контактно лице.

Предприети мерки към дата 08.10.2020 г.: 

Моля, свържете се с нас при промяна на здравословното състояние на Вашето дете. 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете. 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 032 644 119. 


Таня Николова

Директор

02.10.20 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,


Таня Николова

Директор

Към дата 29.09.2020 г. са налице данни от родител за ученик от V в клас, контактен на родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Ученикът днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 29.09.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

При въпроси – свържете се с нас по имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg .


Таня Николова

Директор

25.09.20 г.

Уважаеми родители,

 В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че за периода от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив не са констатирани потвърдени случаи на COVID-19 или на карантинирани учители, ученици или служители.

Бъдете здрави!


Таня Николова

Директор