Държавни зрелостни изпити и държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация

Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2022/2023 година вижте тук 

Архив:

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити и за държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук

График за провеждане на задължителен държавен  изпит на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук