Държавни зрелостни изпити и държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024 г., сесия май-юни

Държавни зрелостни изпити за учебната 2023/2024 г.:


Български език и литература - 17 май 2024 г., 08:30 часа


Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024 г.:


Част по теория - 20 май 2024 г., 08:30 часа


Част по практика:

професия "Дизайнер", специалност "Рекламна графика" - 22-23 май 2024 г., 09:00 часа

професия "Танцьор", специалност "Български танци" - 23 май 2024 г., 09:00 часа


График за провеждане на част по практика


Изпит по реда на ДЗИ


Съобщение до родителите


Декларация


Заповед на МОН

Архив:

Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2022/2023 година вижте тук


Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити и за държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук


График за провеждане на задължителен държавен  изпит на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за учебната 2021/2022 г. вижте тук