Таня Николова

Директор

...

Заместник-директор учебна дейност


...

Заместник-директор учебна дейност


Боряна Хвойнева

Заместник-директор административно-стопанската дейност

Боян Алексиев

Заместник-директор учебно-творческа дейност


Завършил  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Българска народна хореография“ – бакалавър; 

Ръководител на Танцово шоу ,,Кабири“ и Сдружение ,,Клуб за танцово изкуство Везеница“

Методично обединение „Хуманитарни науки

Диляна Ендарова-Шехова

Учител по български език и литература


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Българска филология“ – бакалавър

ПКС IV

Google Certified Educator Level 2

Член на националната комисия по проверка и оценка на НВО – VII клас

София Дачева

Учител по български език и литература


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Педагогика на обучението по български език и турски език“ – бакалавър

Google Certified Educator Level 1

Татяна Лазарова-Ковачева

Учител по български език и литература


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Българска филология“ – бакалавър

Светла Иванова

Старши учител по английски език


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност  ,,Български език и английски език“ – магистър

ПКС IV

Google Certified Educator Level 2

Ира Стойчева

Старши учител по английски език


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Българска филология и английска филология“ – магистър

ПКС IV

Google Certified Educator Level 2

Даниела Костадинова

Учител по английски език


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Английска филология“ – бакалавър

ПКС V

Google Certified Educator Level 2

Едуард Иким

Учител по английски език


Завършил Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Английска филология“ – бакалавър

специалност ,,Английска филология - превод и бизнес комуникация“ – магистър

Google Certified Educator Level 2

Дарина Добревска

Учител по немски език


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Приложна лингвистика – немски с английски език“ – бакалавър

специалност ,,Методика на обучението по български език и литература“ – магистър

преминати обучения по модела ,,1:1“ и  програмата ,,Skills for Innovation“

Google Certified Educator Level 2

Петя Пехливанова

Старши учител по история и цивилизации, технологии и предприемачество 


Завършила ППИ ,,Дичо Петров“, гр. Смолян

специалност ,,История, география и трудово политехническо обучение“ – бакалавър

ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград

специалност ,,История“ – магистър

ПКС V

Google Certified Educator Level 2

Васил Димитров

Учител по история и цивилизации/български език и литература


Завършил Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Български език и история“ – бакалавър

специалност ,,Приложна психология“ – магистър

специалност ,,Методика на обучението по български език и литература в средното училище“ – магистър

Google Certified Educator Level 2

Съавтор в учебници и учебни помагала по български език за чуждестранни студенти в ,,Медицински университет“ – Пловдив и автор и съавтор на статии и доклади в национални и международни форуми.

Весела Димитрова

Старши учител, география и икономика


Завършила ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

специалност ,,История и география“ – магистър

ПКС V

Google Certified Educator Level 1

Светозара Бояджиева

Учител по философия


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Философия“ – бакалавър

специалност ,,Приложна психология“ – магистър

ПКС IV

Google Certified Educator Level 2

Методично обединение „Природоматематически науки

Виктория Димитрова

Учител по математика и информационни технологии


Завършила ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“

специалност ,,Методика на обучението по математика и информатика“ – бакалавър

Google Certified Educator Level 2

сертифициран оценител НВО – математика

Иванка Желязкова

Учител по математика


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Информатика“ – бакалавър

специалност ,,Обучение по математика в училище“ – магистър

ПКС V

преминати обучения по модела ,,1:1“ и  програмата ,,Skills for Innovation“

член на националната комисия за проверка и оценка на НВО – VII клас и НВО – X клас

Google Certified Educator Level 2

Запрянка Генева

Учител по математика


Завършила УНСС гр. София

специалност ,,Счетоводство и контрол“ – бакалавър

Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“

специалност ,,Счетоводство и контрол“ – магистър

следдипломни специализации ,,Учител по математика“, ,,Учител по икономически дисциплини“

д-р Иван Петков

д-р Иван Петков

Старши учител по информатика и информационни технологии


Придобива ОКНС „Доктор“ в Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, със специалност: „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“.

Придобива ОКС магистър в

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, със

специалност: ,,Обучение по Информатика и информационни технологии в училище“.

Придобива ОКС бакалавър в

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, със специалност: ,,Педагогика на обучението по музика“. 

ПКС I

Удостоен с почетна значка на гр. Пловдив по случай 24 май.

Google Certified Educator Level 2

Представил е редица доклади на международни и национални научни конференции и е публикувал статии, свързани с внедряването на изследователския подход и интегрирането на STEAM в обучението по информационни технологии в индексирани списания и сборници с научни трудове.

Милен Георгиев

Учител по информатика и информационни технологии

Боряна Петкова

Учител по биология и здравно образование


Завършила Аграрен университет гр. Пловдив

специалност ,,Екология и опазване на околната среда“ – бакалавър

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“

специалност ,,Учител по биология и здравно образование, човек и природа“ – магистър

Google Certified Educator Level 2

Координатор на училището по програма ,,Екоучилища“

Гюлджан Бекир

Учител по химия и ООС и биология и здравно образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Биология и химия“ – бакалавър

специалност ,,Медицинска биология“ – магистър

преминати обучения по модела „1:1“ и  програмата ,,Skills for Innovation“

Google Certified Educator Level 2

награда ,,Учител на годината“ от Район Западен за 2022/ 2023 г.

Десислава Калайджиева

Учител по физика и астрономия


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Мениджмънт с английски език“

специалност ,,Химия и физика“ - бакалавър специалност ,,Хранителна химия“ – магистър

Методично обединение „Начален етап

Албена Фиданска

Старши учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика“ – магистър

завършен курс на обучение по ,,Монтесори педагогика“

ПКС I

Google Certified Educator Level 1

Жаклин Пеева

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика“ – бакалавър

Мариана Китукова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – магистър

ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград

специалност ,,Културология“ – магистър

Милена Хубенова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика с чужд език“

изучава курс по  ,,Монтесори педагогика“

Надя Ламбова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална педагогика“

ПКС III

Google Certified Educator Level 1

Памела Соколова

Учител, начален етап на основното образование


ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – бакалавър

следдипломна квалификация ,,Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години“

Петя Георгиева

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – магистър

завършен курс на обучение по ,,Монтесори педагогика“

Google Certified Educator Level 2

Петя Петрова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика“ – бакалавър

специалност ,,Приложна психология“ – магистър

Радосвета Николова

Учител по 

Радостина Петрова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – бакалавър

специалност ,,Методика на обучението по английски език в предучилищен и начален училищен етап“ – магистър

завършена квалификация ,,Монтесори педагогика“

сертифициран оценител - НВО IV клас

Севинч Терзиева

Старши учител, начален етап на основното образование


ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – бакалавър

специалност ,,Образователен мениджмънт“ – магистър

ПКС IV

следдипломна квалификация ,,Ресурсен учител“

Google Certified Educator Level 1

Станислава Иванова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“ – бакалавър

завършена квалификация ,,Монтесори педагогика“

ПКС IV

Google Certified Educator Level 2

сертифициран оценител НВО – IV клас

Цветанка Божилова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград

специалност ,,Начална училищна педагогика“ – магистър

Тракийски университет, гр. Стара Загора

следдипломна специализация ,,Компютърно моделиране“

Цветелина Черешарова

Учител, начален етап на основното образование


Завършила ВТУ ,,Св.св.Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

специалност ,,Начална училищна педагогика с английски език“

Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – магистър

специалност ,,Сигурност в публичния и частния сектор“ – магистър

ПКС V

Google Certified Educator Level 2

Грозданка Петрова

Старши учител в ГЦОУД ( I - IV кл.)

 

Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика“ – магистър

ПКС II

следдипломна специализация ,,Методика на обучението в началното училище“

Google Certified Educator Level 1

Димитър Дъвков

Учител в ГЦОУД ( I - IV кл.)


Завършил Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика с чужд език“ – бакалавър

специалност ,,Английски език и методика“ – магистър

Евгения Нанева

Учител в ГЦОУД ( I - IV кл.)


Завършила ВТУ ,,Св. св.Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

специалност ,,Начална и предучилищна педагогика“ – бакалавър

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Английски език и методика“ – магистър

Мария Терзиева

Учител в ГЦОУД ( I - IV кл.)


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Предучилищна и начална училищна педагогика“ – бакалавър

Станка Георгиева

Учител в ГЦОУД ( I - IV кл.)


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Начална училищна педагогика“ – бакалавър

Богословски университет, гр. София

специалност ,,Религия“

Методично обединение „Изкуства и спорт

Марина Нанкова

Старши учител по теоретично обучение 


Завършила ВТУ ,,Св. св.Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

специалност ,,Педагогика на изобразителното изкуство“ – магистър

ПКС II

Един от създателите на специалност ,,Рекламна графика“ и автор на изпитната програма за придобиване на степен за професионална квалификация след XII клас 

Антония Христозова

Учител по изобразително изкуство


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ – бакалавър

Google Certified Educator Level 1

притежава богат опит в изящните и приложните изкуства

Марин Вулджев

Учител по практическо обучение


Завършила ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

специалност ,,Живопис“ – магистър

дългогодишен опит като графичен дизайнер  в областта на рекламата, фото и видео обработка

Иван Узунов

Учител по практическо обучение


Завършил  АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Педагогика на обучението по изобразително изкуство, със специализация графика“ – бакалавър

специалност ,,Педагогика на обучението по изобразително изкуство, със специализация графика“ – магистър

Google Certified Educator Level 1

Дорис Хофман

Старши учител по музика


Завършила АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Музикална педагогика с класическо пеене и пиано“ – магистър

диригент на църковен хор

награда ,,Учител на годината“ от Район Западен за 2022/ 2023 г.

Нели Карабахчиева

Учител по практическо обучение


Завършила  АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Българска народна хореография“ – бакалавър 

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Спорт в училище“ – магистър

ПКС III

Художествен ръководител на Представителен  танцов ансамбъл ,,Седенчица“

Недялка Димитрова

Учител по хореография


Завършила  АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Българска народна хореография“ - бакалавър 

специалност ,,Артмениджмънт“ – магистър; 

Google Certified Educator Level 1;

опит като професионален танцьор в професионални танцови формации

Ангел Раков

Учител по теоретично обучение


Завършил  АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Българска народна хореография“ – бакалавър; 

Ръководител на танцова формация ,,Тракийски дар“, град Пловдив.

Велизар Цонев

Корепетитор 


Завършил  АМТИИ ,,Проф. Асен Диамандиев“ специалност ,,Педагогика на обучението по музика“ – бакалавър

специалност ,,Българска народна музика с класически инструмент – акордеон“ – магистър

част от състава на редица музикални формации, участник в национални и международни музикални конкурси

Стефани Главинова

Учител по физическо възпитание и спорт


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт“

специалност ,,Спорт в училище“ – магистър

Google Certified Educator Level 1

Част от треньорския състав към Националния отбор по спорта аеробика на България.

Димитър Димитров

Учител по физическо възпитание и спорт


Завършил Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Учител по физическо възпитание и спорт“ – бакалавър

специалност ,,Спорт в училище“ – магистър

Google Certified Educator Level 1

Треньор на БК ,,Академик“ – Пловдив

Алекс Марков

Учител по физическо възпитание и спорт


Завършил Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Учител по физическо възпитание и спорт“ – бакалавър

специалност ,,Спорт в училище“ – магистър

Google Certified Educator Level 2

награда ,,Учител на годината“ от Район Западен за 2019 г. 

Заприн Симонов

Учител по физическо възпитание и спорт

Николета Даскалова

Ресурсен учител


Завършила Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Социална педагогика“ – бакалавър

специалност ,,Специална педагогика - ресурсен учител“ – магистърска степен

Google Certified Educator Level 1

Атанас Разпопов

Психолог


Завършил Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

специалност ,,Археология“ – бакалавър

специалност ,,Приложна психология“ – магистър

разработва изследване на тема ,,Девиантно поведение: агресията сред подрастващите“

Велина Караиванова

Педагогически съветник


Завършила ЕКИУ

специалност ,,Счетоводство и контрол“- бакалавър

Пловдивски университет “Паисий ХилендарскиЖ

специалност „Психология“ – бакалавър

специалност ,,Психология на управлението“ – магистър

следдипломни курсове по ,,Хипноза/ Биоенерготерапия“, ,,Физиоенерготерапия“, ,,Система Макс плюс/Антистрес терапия“,

,,Психоактивни вещества – работа с деца и родители. Подходи за превенция. Девиантно поведение подходи в работата с деца и семейства.“

Даниела Такова

Библиотекар

Весела Колева

Главен счетоводител

Галина Илева

Касиер, счетоводство

Маргарита Галева

Технически секретар

Минка Кирева

Домакин

Диана Попова

Медицинска сестра

Мария Тачева

Медицинска сестра