Мисията на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив  е да бъде модерен и привлекателен център за обучение на ученици в областта на изкуството, което да подготвя високообразовани, компетентни и подготвени кадри, способни да реализират наученото в условията на динамично изменящата се социална среда.