Учениците от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив учат в модерна сграда, разположена на ул. Явор 31.

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив има и богата библиотека, запълнена с учебна литература, която учениците могат да ползват.