Комисията по етика към СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив е в състав:

Председател

Весела Димитрова - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - география и икономика 

Членове

1. Ира Стойчева – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - английски език 

2. Даниела Костадинова – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - английски език 

3. Едуард Иким – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език

4. Юрист, с който училището има сключен договор за правни услуги

Антикорупционната комисия към СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив е в състав:

Председател

София Дачева – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – български език и литература

Членове:

1. Марина Нанкова – старши учител, теоретично обучение

2. Весела Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – география и икономика

Комисия по Безопасност на движението по пътищата към СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив е в състав:

Председател

Светозара Бояджиева -  учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Философия 

Членове:

1. Грозданка Стоева – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)

2. Алекс Марков – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап