„Който не работи, не трябва да яде“

Жул Леви

На 29.03.2016г. /вторник/ учениците от полуинтернатната група от пети клас при СОУ Свети Свети Кирил и Методий, град Пловдив представиха пред съучениците, родителите и учителите си музикалната оперетка на Жул Леви Който не работи, не трябва да яде.

ИЗГРЕВИ

/УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО/

Съставител: Антоанета Минчева

Графичен дизайн и оформление: Венета Маринова и Иван Петков

Вижте тук...КАРТИННА ГАЛЕРИЯ

/УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО/

Съставител: Венета Маринова

Графичен дизайн и оформление: Венета Маринова и Иван Петков

 Вижте тук...