Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за първо тримесечие – вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за 2023 година вижте тук…


Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за четвърто тримесечие – вижте тук…


Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за трето тримесечие – вижте тук…


Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за второ тримесечие – вижте тук…


Отчет за изпълнението на бюджета на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за първо тримесечие – вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за 2022 година вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 година вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 година вижте тук…

Утвърден бюджет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година вижте тук…