Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“

гр. Пловдив


Екоучилище на щастието


СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив навърши 50!

Еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела 1:1, както и с професионално обучение след основно образование по професия Дизайнер, специалност Рекламна графика, и професия Танцьор, специалност Български танци – всички отличителни черти обрисуват нашето половинвековно училище.