ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

СВОБОДНИ МЕСТА

към 20.08.2018г.

Клас

Паралелка

Описание

Брой места

1

„Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“

Разширена подготовка по:
Български език и литература, Околен свят, Технологии

7

1

-

Разширена подготовка по:
Български език и литература, Хореография, Музика

9

8

професия: Танцьор, специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование с разширено изучаване на ЧЕ - Английски език

2

9

професия: Дизайнер; специалност: Рекламна графика

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

2

9

професия: Танцьор; специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

8

10

профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. I-ви чужд език - Английски език 3. Математика

6

10

профил: Изкуства - 0,5 Хореография

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети: 1. Хореография 2. Български език и литература 3. I-ви чужд език- Английски език

5

10

профил: Изкуства - 0,5 Музика

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети: 1. Музика 2. Български език и литература 3. I-ви чужд език- Английски език

2

11

профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. I-ви чужд език - Английски език 3. Математика

5

11

профил: Изкуства - Музика

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети: 1. Музика 2. Български език и литература 3. I-ви чужд език- Английски език

1

12

профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. I-ви чужд език - Английски език 3. Математика

2

12

професия: Дизайнер; специалност: Рекламна графика

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

5

12

профил: Изкуства - Музика

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети: 1. Музика 2. Български език и литература 3. I-ви чужд език- Английски език

6

 

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив